/ Корпус КПП

Корпус КПП на ZAZ Forza

image/svg+xml